Bạn có thể là người tiếp theo!

 

Đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam, hỗ trợ rất nhiều những văn phòng / cá nhân về mảng truyền thông, dữ liệu và nội dung, Handhome thấu hiểu những nhu cầu dù là nhỏ nhất của mỗi đơn vị trong lĩnh vực này.

Danh sách những đơn vị đã và đang hợp tác với Handhome. Và có thể, bạn sẽ là người tiếp theo cùng chúng tôi thực hiện công việc này.